RANI POPUST

Za naše goste koji žele rezervirati željenu sobu ranije!

15% bonusa za ranu rezervaciju do 31.12.22

10% bonusa za ranu rezervaciju do 31.01.23

Do 28.02.23. 5% bonusa za ranu rezervaciju